028.71099267 - 093.805.6606
  • image description Eng

THÔNG BÁO

Trường Đại học Văn Lang thông báo lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Kỳ thi Ngày 19-20/12/2020 tại đây

Trường Đại học Văn Lang thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kỳ thi ngày 24-25/10/2020 được tổ chức dành cho thí sinh dự thi trình độ B1, B2, C1

Tra cứu kết quả thi

Thông báo: